Golf

 

Tekmovalna komisija je pristojna, da oceni stanje igrišča. Če meni, da ni primerno za igro ali da obstajajo okoliščine, ki ne omogočajo normalne izvedbe tekmovanja, lahko tekmovanje začasno prekine. To lahko stori Že pred njegovim začetkom ali pa kadarkoli pozneje. Na stanje igrišča lahko vplivajo, na primer vremenske razmere. Če igrišče zajame močan naliv ali veter, lahko postane neprimerno za igro. Izreden mraz ali neznosna vročina nista razlog, zaradi katere­ga bi tekmovalna komisija lahko tekmovanje prekinila. 


Tekmovalna komisija ni pristojna samo za začasno prekinitev tek­movanja, ampak ga lahko tudi razveljavi. To lahko stori v seštevni igri in hkrati razveljavi vse rezultate, ki so jih igralci dosegli v do­govorjenem krogu. Ko se stanje igrišča izboljša in tekmovalna komisija oceni, da je za igro primerno, objavi, da se začasno prekinjeno tekmovanje na­daljuje. Tekmovanje se vedno nadaljuje z mesta, kjer je bilo preki­njeno, četudi se ne nadaljuje isti, temveč naslednji dan. Če tekmo­valna komisija krog razveljavi, se igralcem avtomatično razve­ljavijo vse v tem krogu prejete kazni.