Urbane strukture       

 

Z računalniškim generiranjem urbanih struktur se ukvarjajo tudi na fakulteti za arhitekturo .


S čisto drugačnimi težavami se srečujejo arhitekti v izrazito prenaseljenih urbanih okoljih, kot je na primer Hongkong. V Hongkongu s sodobnimi generativnimi metodami simulira življenje prihodnosti v velikih višinah in visoki volumenski gostoti bivalnih enot ob maksimalnem upoštevanju omenjenega izhodišča o človeku prijaznem okolju. V  Šanghaju uporablja generativno metodo za ustvarjaje objektov po zasnovi starih kitajskih pagod.


Generativna metoda se je pokazala kot izredno učinkovita pri oblikovanju predmetov (generative design), in to predvsem tam, kjer obstajajo posebne zahteve do estetike in ergonomije. V te programe je vgrajeno veliko matematike, ki ji je kot vedi »z vgrajeno estetiko« prepuščena vloga, da vgradi estetske elemente v oblikovani predmet. Upoštevajoč možnosti sodobne tehnologije CNC-obdelovalnih strojev se ponuja priložnost vrnitve k unikatnim izdelkom, in to ne za bistveno višjo ceno od serijskih. Tudi na področju designa je omeniti politehniko.


Zaradi izredno strogih meril za ocenjevanje izraznosti del na področju likovne umetnosti je v svetu le malo avtorjev, ki ustvarjajo po generativni metodi, ne da bi pri tem še sami posegali v proces ali računalniško izdelano podobo. Večina likovnih del, ki se tako na spletu kot v drugih oblikah predstavljajo pod imenom računalniška umetnost, je ustvarjenih z uporabo komercialnih programov za grafično oblikovanje (Photoshop na primer). Na rezultat tako nastalega dela ima avtor – umetnik odločujoč vpliv, saj sta mu program in računalnik le nadomestila barve, čopič in platno. Prava »computer generated art« zahteva razvoj lastnih generativnih programov z vgrajenimi elementi estetike, skladnosti barv in kompozicije ter drugih likovnih atributov.